Talk Fusion® Adatvédelmi szabályzata

A jelen Adatvédelmi szabályzat 2016. április 24-én lép hatályba.

Ön a Talk Fusion, Inc. független partnerének „replikált webhelyére” vagy Back Office felületére, illetve a Talk Fusion, Inc. (a továbbiakban „Talk Fusion”, illetve a „mi” névmás és annak ragozott alakjai) vállalati webhelyére lépett be. A webhelyet a Talk Fusion üzemelteti a saját kiszolgálóján és külső technológiai szolgáltatók kiszolgálóin. A webhelyen megadott információkhoz a Talk Fusion férhet hozzá, nem pedig a független partner, akihez a webhely tartozik (kivéve a jelen Adatvédelmi szabályzat által említett eseteket). A webhely felkeresésével és a Talk Fusionnek való információátadással elfogadja az alábbi adatvédelmi szabályzatot és az információk felhasználására és továbbadására vonatkozó elveket.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

Személyazonosításra alkalmas információk
A webhelyeink felhasználása és felkeresése során előírhatjuk vagy kérhetjük, hogy személyazonosításra alkalmas információkat adjon meg nekünk. Személyazonosításra alkalmas információ minden olyat információ, amely potenciálisan felhasználható egy adott személy egyedi azonosítására, megkeresésére vagy lokalizálására. Ide tartoznak a nevek, a címek, az e-mail-címek, a telefonszámok, a társadalombiztosítási és adóazonosítók és a hitelkártya- és banki adatok.

Partnerek és ügyfelek információi
Ahhoz, hogy Partner vagy Ügyfél lehessen, személyes adatokat és elérhetőségeket kell megadnia nekünk (mint a név, a postacím, a telefonszám és az e-mail-cím). A partnernek jelentkezőknek ezenkívül olyan személyes adatokat is meg kell adniuk, mint a jelentkező társadalombiztosítási száma és adóazonosítója, hogy az adóhatóság számára előkészíthessük és benyújthassuk a szükséges nem munkavállalói járulékigazolásokat. A partnereknek és ügyfeleknek ezenkívül fizetési információkat is meg kell adniuk (mint a hitel- vagy bankkártyadatok). Ezen információk segítségével tartjuk a kapcsolatot a partnerekkel és az ügyfelekkel, dolgozzuk fel a megrendeléseiket és intézzük a számlázást.

AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA ÉS MEGOSZTÁSA

Személyazonosításra alkalmas információk
A Talk Fusion NEM osztja meg a személyazonosításra alkalmas információkat, kivéve a szerződéses szolgáltatókkal, ha az alábbiak miatt szükséges: (a) megrendelések és/vagy visszaküldések feldolgozása, fizetés begyűjtése; (b) regisztráció véglegesítése partnerként vagy ügyfélként; (c) a leszármazási adatbázisunk vezetése; (d) fizetések indítása és adóhatósági bejelentések teljesítése; valamint (e) az Önnel való kommunikáció fenntartása. Ezenkívül megadunk személyazonosításra alkalmas információkat: (a) az upline Partnereknek a Leszármazási információk című szakaszban leírtak szerint; és/vagy (b) egy értékesítési vagy bevonási lead kiosztása érdekében egy Partnernek; (c) kormányszerveknek a jogszabályok értelmében; és/vagy (d) a Talk Fusion vállalkozásának jogörökösének. A „jogörökös” bármely olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely megszerzi a Talk Fusion eszközeit, illetve többségi részesedést a Talk Fusion részvényeiben vagy egyéb tulajdonosi érdekeltségében, vagy a Talk Fusion vállalkozásának kijelölt vagyonkezelője.

Leszármazási információk
Hálózati marketinggel foglalkozó vállalatként a Talk Fusion megad bizonyos információkat a Partnereknek más Partnerek és Ügyfelek kapcsán, akik egy Partner downline szervezetében szerepelnek.

A downline Partnerekkel kapcsolatos információkhoz a Talk Fusion partnerei a Talk Fusionnel kötött megállapodásban foglalt titoktartási és a népszerűsítést tiltó záradék rendelkezései értelmében férhetnek hozzá. A Talk Fusion azonban nem szavatolja, hogy más Partnerek betartják ezt a záradékot, és a Talk Fusion nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Partnerek megsértik a záradékot.

Értékesítési információk
Ha egy Partner replikált webhelyén vásárlást végez, a megfelelő Partnernek megadjuk az Ön nevét, elérhetőségeit, a megvásárolt termékek leírását és a vásárláshoz tartozó értékesítési volument. A Partnerrel nem osztunk meg egyéb, személyazonosításra alkalmas információkat.

Aggregált (személyazonosításra nem alkalmas) információk
A Talk Fusion megoszthat aggregált demográfiai információkat üzletfeleivel, beszállítóival, alvállalkozóival, külső szolgáltatóival és hirdetőivel. Ezek nem kapcsolódnak személyazonosításra alkalmas információkhoz.

Leadek kiosztása és partnerkereső funkciók
A Talk Fusion alkalmanként kioszt a Partnereknek potenciális ügyfeleket és partnereket. Ezekben az esetekben megadjuk a leadnek a megfelelő Partner nevét és elérhetőségeit, és/vagy megadjuk a Partnernek a lead nevét és elérhetőségeit. Ha a Talk Fusion partnerkereső funkciót biztosít a webhelyén, annak működése és a leadek kiosztásának hatékonysága érdekében a társaság megadja a potenciális ügyfélnek vagy új partnernek a Partner nevét és elérhetőségeit, amelyek tartalmazhatják a telefonszámát, a postacímét és/vagy az e-mail-címét.

Törvényileg előírt adatszolgáltatás bűnüldöző szerveknek, bíróságoknak és államigazgatási szerveknek
A Talk Fusion bizalmas, személyazonosításra alkalmas információkat ad meg szükség szerint, ha ezt szükségessé teszik bírósági vagy közigazgatási rendeletek, idézések, polgári vagy büntetőjogi nyomozati igények, adminisztrációs vagy jogszabályi előírások vagy egyéb jogi kötelezettségek. Annak érdekében, hogy a Talk Fusion bizonyos joghatóságokban működését folytathassa, előfordulhat, hogy meg kell adnia bizonyos személyazonosításra alkalmas és bizalmas információkat az adott joghatóság szabályozó hatóságainak. Az ilyen információk közé tartozhatnak korlátozás nélkül a jövedelmi adatok és a személyazonosításra alkalmas információk. Az ilyen információk megadásakor mérlegeljük annak szükségességét.

KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció a Talk Fusion és az upline Partnerek részéről
A Talk Fusion minden új Partnernek és Ügyfélnek üdvözlő e-mailt küld az azonosítószámok ellenőrzése érdekében. Minden Partner és Ügyfél időnként információkat kap a Talk Fusion vállalkozásáról, termékeiről, szolgáltatásairól és különleges ajánlatairól, valamint egy hírlevelet. Egy másik Partner upline szervezetébe tartozó Partner felveheti a kapcsolatot egy downline Partnerrel az upline Partner fiókjában elérhető downline-üzenetküldési funkció használatával, és küldhet Video Emailt a downline szervezetnek, korlátozás nélkül ideértve az inaktív Partnereket is. Ezt az üzenetet a Talk Fusion a személy fiókjában megadott e-mail-címre kézbesíti. A küldő Partner NEM kapja meg a downline szervezetbe tartozó összes Partner e-mail-címét.

Az Ügyfelek bármilyen csatornán keresztül kaphatnak üzeneteket az értékesítő Partnertől.

Más Partnerek által kezdeményezett kapcsolatfelvétel
A Partnerekkel felveheti a kapcsolatot saját szponzoruk vagy egy másik upline Partner.

Szolgálati közlemények
Ritka alkalmakkor szükséges szigorúan szolgálati jellegű közleményt kiküldenünk. Ha például a szolgáltatás karbantartási okokból átmenetileg felfüggesztjük, erről a Partnereket és/vagy az ügyfeleket e-mailben értesíthetjük.

Ügyfélszolgálat
A Talk Fusion e-mailben, postán, szöveges üzenetekben, közösségi oldalalakon és telefonon keresztül folytat rendszeres kommunikációt a Partnerekkel és az Ügyfelekkel a kért szolgáltatások biztosítása érdekében és a Talk Fusion-vállalkozáshoz kapcsolódó ügyek kapcsán. A Talk Fusion kommunikációt folytat az ügyfelekkel a Talk Fusiontől általuk megvásárolt termékek és szolgáltatások kapcsán. Az ilyen kommunikáció történhet e-mailben, postán, szöveges üzenetben, közösségi oldalalakon vagy telefonon. A Talk Fusion a Partner Back Office rendszerében hagyott üzeneten keresztül is kommunikálhat a Partnerekkel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Információk gyűjtése és felhasználása
Tudomásul veszem, hogy a Talk Fusion a kizárólagos tulajdonosa a webhelyen gyűjtött információknak, és hogy azokat másoknak nem értékesítik vagy adják bérbe, és másokkal nem osztják meg. A Talk Fusion bármely termékének vagy szolgáltatásának megvásárlásával vagy felhasználásával felhatalmazom a Talk Fusiont, hogy felhasználja márkanevemet, nevemet, videóimat, fényképeimet, személyes történetemet és/vagy képmásomat hirdetési és promóciós anyagaiban, és az ilyen felhasználás kapcsán minden térítésről lemondok.

Biztonság
A webhelyen minden lehetséges óvintézkedést megteszünk a felhasználó információinak védelme érdekében. Amikor a felhasználók érzékeny természetű információkat adnak meg a webhelyen, például hitelkártyaszámot, az információk online és offline védelmet is élveznek.

Amikor a regisztrációs űrlapon érzékeny természetű információkat kell megadni, az titkosítva történik, SSL-védelemmel ellátva. Ha biztonságos oldalon tartózkodik, például megrendelési űrlapon, az olyan webböngészők alján látható lakat ikon, mint a Netscape Navigator, a Google Chrome, a Safari, a Firefox és a Microsoft Internet Explorer, zárt állapotra vált – ellentétben a nyitott állapottal, amikor csak böngészik az interneten.

Miközben az érzékeny természetű információk online védelme érdekében SSL-titkosítást használunk, igyekszünk offline védelmet is biztosítani a felhasználók információinak. Irodáinkban korlátozzuk a hozzáférést minden felhasználói információhoz (nem csupán a fent említett, érzékeny természetű információkhoz). A személyazonosításra alkalmas információkhoz csak azok a munkatársak férhetnek hozzá, akiknek ez egy adott feladat elvégzéséhez szükséges (például egy számlázási vagy ügyfélszolgálati munkatárs). Ezenfelül munkavállalóink naprakész képzést kapnak a biztonsági és adatvédelmi gyakorlatokról. A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink negyedévente (valamint az új szabályzatok megjelenésekor) értesítést és/vagy emlékeztetőt kapnak az adatvédelem jelentőségéről, valamint a lehetőségeikről az ügyfelek adatainak védelme érdekében.

Az Adatvédelmi szabályzat változásai
A Talk Fusion fenntartja magának a jogot hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, saját belátása szerint módosítsa. Az Adatvédelmi szabályzat lényegi változásai és kiegészítései esetén erről a módosított Adatvédelmi szabályzat bevezetése előtt legalább 30 nappal értesítést teszünk közzé az Adatvédelmi szabályzat lapon.

Hivatkozások
A Talk Fusion webhelyei hivatkozásokat tartalmazhatnak más webhelyekről és más webhelyekre. A Talk Fusion nem vállal felelősséget az ilyen külső webhelyek adatvédelmi gyakorlatai kapcsán. Arra bátorítjuk felhasználóinkat, hogy észleljék, amikor elhagyják a webhelyünket, és olvassák el minden olyan webhely adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyazonosításra alkalmas információkat gyűjt. A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a Talk Fusion webhelyein begyűjtött információkra érvényes.

Kalifornia állam online adatvédelmi törvénye
Mivel tiszteletben tartjuk adatvédelmi jogait, megtettük a megfelelő óvintézkedéseket, hogy megfeleljünk Kalifornia állam online adatvédelmi törvényének. Ennélfogva nem adjuk tovább személyes információit külső feleknek az Ön hozzájárulása nélkül.

Gyermekek online adatvédelmére vonatkozó törvény
Eleget teszünk a COPPA (gyermekek online adatvédelmére vonatkozó törvény) előírásainak, és tudatosan nem gyűjtünk be információkat 13 év alatti személyektől. Webhelyünk, termékeink és szolgáltatásaink is legalább 13 éves személyeknek szólnak.

Csak online adatvédelmi szabályzat
A jelen online Adatvédelmi szabályzat csak a webhelyen begyűjtött információkra érvényes, az offline begyűjtött információkra nem.

Vitarendezés
A jelen Adatvédelmi szabályzat értelmezése és alkalmazása tekintetében az Egyesült Államok Florida államának jogszabályai az irányadók. A Megállapodásból fakadó vagy ahhoz kapcsolódó jogviták kapcsán a joghatóság kizárólag Florida állam Hillsborough megyéjének bíróságait és a Florida középső körzetében (Tampa divízió) működő Egyesült Államok körzeti bíróságát illeti.

A fentiek ellenére, amennyiben a jelen Megállapodás kapcsán vagy abból fakadóan olyan keresete van, amely a helyi kisebb értékű követelések bíróságának hatásköre alá esik, a lakóhelye szerinti amerikai joghatóságban az ilyen keresetet benyújthatja az illetékes kisebb értékű követelések bíróságán.

Közös keresetekkel kapcsolatos joglemondás
A jelen Adatvédelmi szabályzat felei lemondanak azon jogukról, hogy közös keresetet nyújtsanak be jogorvoslat érdekében. Minden keresetet egyéni alapon, nem pedig közös keresetként kell benyújtani és kivizsgálni. A közös keresetekkel kapcsolatos joglemondástól elállhat, ha ezen szándékáról írásban értesíti a Talk Fusiont a termékek és szolgáltatások használatára való feliratkozását követően 30 napon belül. Az elállásról szóló értesítést a Talk Fusion címére kell megküldeni: 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510, Egyesült Államok.

Kérdések
A jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatos kérdéseit küldje el e-mailben a support@talkfusion.com címre vagy postán a Talk Fusion címére: 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510.


Nyomtatás